Know Contestants

Ashma Kc

Kritika Rimal

Sajum Katwal

Sachina Shrestha

Jubi Joshi

Aayushma Shrestha

Roshni Khatri

Soniya Sharma

Anshu KC

Kusum Thapa Magar

Asmi Shrestha

Karuna Khadka

Anita Karki

Barsha Lekhi

Sandipa Limbu

Srijana Regmi

Prativa Dawadi

Namrata Shrestha

Prerana Adhikari

More Photos
More Photos